;
Nhà thờ Phủ Cam là nhà thờ chính tòa của Tổng Giáo phận Huế, nằm...
57 lượt xem
;
Hồ Khe Ngang nằm tại huyện Hương Trà là hồ nước ngọt bình lặng giữa...
10 lượt xem