N
Hồ Cà Giây là hồ nước nhân tạo trong công trình thủy lợi ở mảnh...
4 lượt xem
N
Hồ Khe Ngang nằm tại huyện Hương Trà là hồ nước ngọt bình lặng giữa...
5 lượt xem
N
Hồ Thác Bà là một trong ba hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam,...
7 lượt xem