N
Tháp Po Sah Inư (còn gọi là Tháp Chăm Phố Hài) là một nhóm di...
29 lượt xem
N
Tháp Pôklông Garai được xem là trung tâm điểm rực rỡ nhất của nền văn...
35 lượt xem
N
Tháp Bà Ponagar là ngôi đền Chăm Pa nằm trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ...
42 lượt xem