;
Ðầm Nha Phu là tên gọi cả một khu vực rộng lớn, trong đó có...
61 lượt xem
;
Vịnh Vân Phong nằm ở giữa hai huyện Vạn Ninh và Ninh Hoà (Khánh Hòa),...
98 lượt xem