;
Đèo Ô Quy Hồ còn có tên gọi là đèo Hoàng Liên do đèo vượt...
18 lượt xem