;
Hồ Thác Bà là một trong ba hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam,...
33 lượt xem