Sau khi chơi xong trò The Amazing Adventures of Spider-Man – The Ride, chúng tôi quay lại công viên Harry Potter như đã định. Đường...
Oct 25, 2014
46 lượt xem
Tại Nhật ngoài khu vui chơi nổi tiếng thế giới là Disney Land và Disney Sea của Walt Disney ở Tokyo thì nằm ở phía...
Oct 19, 2014
24 lượt xem