Tag với tên:

mẹo đường bộ

DU LỊCH BỤI xin trích đăng danh sách biển số xe mới cập nhật vào năm 2015 của các tỉnh ở Việt Nam theo chiều từ Bắc vào Nam. Loại...
Feb 6, 2016
31 lượt xem
Khi giá xăng ngày càng tăng cao và thu nhập vẫn tăng… từ từ, người dân ngày càng quan tâm hơn tới các phương pháp tiết kiệm nhiên liệu hàng...
Jun 5, 2014
6 lượt xem
Trước đây tôi cũng hay say nên rất hiểu và thông cảm với những ai phải đi lại nhiều. Tuy nhiên, tôi đã hoàn toàn hết say sau khi áp...
Jul 2, 2013
8 lượt xem
Tại sao di chuyển theo tốp, đoàn phải cần biết cái này? Vụ này nói thế nào nhỉ? nói đơn giản thì 1 tốp xe 3-4 chiếc đi 1 hàng,...
Apr 23, 2012
8 lượt xem
Chốt và dẫn đoàn làm gì? Phân công người dẫn đoàn và người chốt đoàn: về nguyên tắc, dẫn đoàn dẫn đường đi và điều phối tốc độ của đoàn...
Apr 19, 2012
4 lượt xem