Tag với tên:

Zambia

Những dòng nước của sông Zambezi miên man đổ xuống vực ở độ cao 108m tạo khói mù mịt và chúng như tấm màn bạc...
Aug 29, 2018
124 lượt xem