Tag với tên:

tháp

Cao 333 mét nằm ở trung tâm Thủ đô Tokyo. Đây đã từng là tòa tháp cao nhất thế giới một thời song tại thời...
Aug 29, 2018
252 lượt xem