Tag với tên:

New Mexico

Kasha Katuwe-Tent Rocks (Những chiếc lều đá Kasha Katuwe) là một quần thể đá độc đáo với hình dạng những “túp lều” tự nhiên ôm...
Aug 29, 2018
72 lượt xem