Tag với tên:

Kuala Lumpur

Tháp đôi Petronas (Petronas Twin Towers) – là một phần nhỏ trong tổng thể khu phức hợp công viên, công trình văn hóa, công sở...
Aug 29, 2018
207 lượt xem