Tag với tên:

Cần Thơ

“Cần Thơ gạo trắng nước trong – Ai đi đến đó lòng không muốn về” . Vùng quê tuy nghèo nhưng cũng có những sức...
Sep 15, 2018
75 lượt xem