Tag với tên:

Bhutan

Hoàng hôn đang dần đến, tháp trung tâm Chorten rực rở trong ánh đèn vàng. Tháp như là biểu tượng hào quang của của Đức...
Aug 29, 2018
65 lượt xem