Tag với tên:

Đông Singapore

Bài viết

Geylang

Geylang là một khu đô thị tự trị nằm về phía Đông của trung tâm thành phố. Có lẽ Geylang là địa danh được đặt...
Aug 29, 2018
156 lượt xem