Tag với tên:

Mông Cổ

Độc đáo lều Yurt của người du mục Mông Cổ

Bài viết
19/03/2019 1:00 pm

Từ hàng nghìn năm nay, Yurt – dạng lều được dựng bằng khung gỗ phủ vải bạt bên ngoài – được xem như là một phương thức sinh sống truyền...

Xem thêm