Tag với tên:

Zimbabwe

Những dòng nước của sông Zambezi miên man đổ xuống vực ở độ cao 108m tạo khói mù mịt và chúng như tấm màn bạc...
Aug 29, 2018
97 lượt xem