Tag với tên:

Okinawa

Tôi theo chân anh bạn người Nhật Tsubota đến Okinawa – Nhật Bản ăn tết truyền thống ở nhà anh. Kể từ khi người Nhật...
Aug 29, 2018
86 lượt xem