Tag với tên:

Sở thú

Kể từ năm 1973, vườn thú Singapore (Singapore Zoo) đã được xem là một trong những vườn thú hoang dã đẹp nhất trên thế giới,...
Aug 29, 2018
272 lượt xem