Tag với tên:

Kiến trúc độc đáo

Singapore Flyer là một trong những bánh xe Ferris lớn nhất trên thế giới được xây dựng từ năm 2005 đến 2008, là công trình...
Aug 29, 2018
344 lượt xem