Tag với tên:

Tây Tạng

Tây Tạng và nhà Tần từ lâu đã giao chiến với nhau để tranh giành “con đường tơ lụa”. Vào giữa thế kỷ thứ 7, Songtssan Gampo đã thiết lập...
Nov 30, 2014
9 lượt xem
Tây Tạng, nói không ngoa khi nói rằng chuyến đi đến đây sẽ một chuyến đi để đời đối với bất cứ ai dù lần đầu đặt chân đến nơi...
Mar 15, 2014
25 lượt xem
Tây Tạng là 1 vùng tự trị của Trung Quốc, nằm ở phía bắc-đông của dãy Himalaya. Tây Tạng một trong những cao nguyên rộng lớn và cao nhất trên...
Nov 15, 2013
9 lượt xem