Tag với tên:

thông tin du lịch Tây Tạng

Tây Tạng và nhà Tần từ lâu đã giao chiến với nhau để tranh giành “con đường tơ lụa”. Vào giữa thế kỷ thứ 7, Songtssan Gampo đã thiết lập...
Nov 30, 2014
9 lượt xem
Tây Tạng là 1 vùng tự trị của Trung Quốc, nằm ở phía bắc-đông của dãy Himalaya. Tây Tạng một trong những cao nguyên rộng lớn và cao nhất trên...
Nov 15, 2013
10 lượt xem