Tag với tên:

kỹ năng trượt tuyết

Ở phần này DU LỊCH BỤI xin chia sẻ cụ thể về những vật dụng cần thiết để chơi trượt tuyết bằng Ski hay Snowboard....
Jan 4, 2015
267 lượt xem
Việc trượt tuyết đối với người dân một số đất nước ôn đới là một môn thể thao bình thường nhưng đối với người Việt...
Dec 27, 2014
63 lượt xem