Tag với tên:

Quảng Bình

Nhiếp ảnh gia Ryan Deboodt đã mang các máy chụp ảnh DSLR của mình và camera bay không người lái vào trong hang động để...
Aug 29, 2018
52 lượt xem
Hang có chiều rộng 150 mét, cao hơn 200 mét, dài ít nhất là 5 km và có thể còn sâu hơn nữa. Sơn Đoòng...
Aug 29, 2018
272 lượt xem