Tag với tên:

Bắc Singapore

Singapore luôn làm chúng ta từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi ra mắt sự kiện Rainforest Lumina kỉ niệm 45 năm thành lập Singapore Zoo. Công trình...
Aug 3, 2018
429 lượt xem
Kể từ năm 1973, vườn thú Singapore (Singapore Zoo) đã được xem là một trong những vườn thú hoang dã đẹp nhất trên thế giới, nơi mà các loài động...
Mar 3, 2014
3,307 lượt xem