Tag với tên:

Bắc Cực

Tôi vừa mới trở về từ chuyến thám hiểm Bắc Cực và quần đảo Svalbard, và vẫn còn đang ngập tràn trong những kỷ niệm...
Aug 29, 2018
214 lượt xem