Tag với tên:

Namibia

Kolmanskop là một thị trấn ma nổi tiếng nằm trên sa mạc Namib, miền Nam Namibia, chỉ cách thị trấn cảng Lüderitz vài dặm. Trước...
Aug 29, 2018
73 lượt xem