Tag với tên:

Myanmar

Miến Điện trong tôi 5 năm về trước là hình ảnh những anh quân đội trong sắc phục màu xanh rêu kiểm tra hộ chiếu...
Jul 15, 2014
22 lượt xem
Bình nguyên Bagan ở miền trung đất nước Myanmar từng là một trung tâm Phật giáo phát triển cực thịnh. Ước đoán nơi đây từng...
May 15, 2013
28 lượt xem