Tag với tên:

Long An

“Rừng ngập mặn, ngập lợ chú em đi nát hết rồi chứ gì. Còn rừng ngập ngọt đã ‘nếm’ chưa?”, một người bạn của tôi...
Dec 30, 2023
15 lượt xem