Tag với tên:

suối nước nóng

Arima Onsen là một thị trấn suối nước nóng nổi tiếng ở thành phố Kobe và đối diện với đỉnh núi Rokko khi nhìn từ...
Aug 29, 2018
275 lượt xem