Tag với tên:

Georgia

Hang Krubera hay còn được gọi là hang Voronja; nhưng tên gọi chính thống nhất của nó là hang Krubera, hang động vốn được biết...
Aug 29, 2018
691 lượt xem