Tag với tên:

kỹ năng sơ cứu

Chuột rút là hiện tượng khá thường gặp, nguyên nhân là do sự co chặt cơ liên tục, ngoài ý muốn (chủ yếu ở các...
Jun 20, 2021
64 lượt xem