Tag với tên:

Đảo Thạnh An

Thạnh An là một xã đảo thuộc huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh; phía Nam giáp Biển Đông (vịnh Gành Rái, cửa biển...
Aug 29, 2018
413 lượt xem