Tag với tên:

thành phố

Nép mình dưới chân hai dãy núi cao sừng sững, được kết nối bởi một khu vực thấp nơi hai vịnh gặp nhau, Klaksvik là...
May 15, 2023
82 lượt xem