Tag với tên:

Chiang Mai

Chùa Chedi Luang (Ngôi chùa có ngọn Tháp to lớn) là một ngôi chùa phế tích ấn tượng ở trung tâm của Chiang Mai, miền...
Aug 29, 2018
186 lượt xem