Tag với tên:

Kênh đào

Kênh đào Corinth nối liền Vịnh Corinth và Vịnh Saronic trên biển Aegean. Kênh đào này cắt ngang eo biển Isthmus và tách bán đảo...
Aug 29, 2018
305 lượt xem