Tag với tên:

Bình Nhưỡng

Hầu như ai đặt chân đến đất nước Triều Tiên đều gắng mình nán lại từng giây để ghi lại từng khoảnh khắc ở đất...
Aug 29, 2018
226 lượt xem