Tag với tên:

địa điểm bỏ hoang

Rất nhiều người có niềm đam mê với những thứ cũ kỹ và bị bỏ rơi, vịnh Homebush ở Sydney (Australia) chính là một nơi...
Aug 29, 2018
190 lượt xem