Klook: Thần chú cho dân du lịch bụi

Đăng bởi
Bài gợi ý, Blog
31/08/2018 4:00 pm

Hiện trên Klook các địa điểm ăn chơi ở Việt Nam còn khá khiêm tốn, rất nhiều các show mà “tây thích ta không quan tâm”. Klook nói họ sẽ tiếp tục mở rộng trong nước trong thời gian tới, cứ chờ xem.

Trở lên Trên ▲
Chia sẻ cảm nghĩ
Thảo luận1      Pingback/Trackback

    1. DU LỊCH BỤI – Bật mí nguyên nhân Klook trở thành công ty du lịch tỉ đô – Cẩm nang du lịch21/12/2018
    Trở lên Trên ▲