;
Cù lao An Bình, gồm 4 xã: An Bình, Hòa Ninh, Đồng Phú và Bình...
34 lượt xem
;
Cồn Chim thuộc ấp cù lao Cồn Chim, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh....
32 lượt xem