5 Phút ở Hong Kong

Bởi
Uncategorized, Videos
Cập nhật: 29/08/2018 2:45 pm
Đã đăng: 18/04/2015 8:00 am

Đoạn video tuyệt vời về Hong Kong được bạn Rafik Duy, studio 5MOTION tài năng sẽ khiến bạn muốn đi ngay lập tức. Người Việt Nam ta không phải tay vừa đâu nhé.

[vimeo id=”109099627″]

Trở lên Trên ▲
Quảng cáo

Viết trả lời hoặc Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị. Các ô bắt buộc sẽ được đánh dấu *